Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Geoportal Cisna  sprawdź informacje  Na Mapie gminy Cisna

Gwarancja dostępu do aktualnej i wiarygodnej informacji przestrzennej dotyczącej gminy Cisna.

Mapa Geoportal Cisna
Mapa z granicą gminy Cisna
herb gminy Cisna

Dane urzędu

Urząd Gminy CisnaCisna 49Cisna, 38-607

Tel: 13 4686338 wewn.

Fax: 13 4686354

Elektroniczna skrzynka podawcza: /1821022/SkrytkaESP

E-mail: sekretariat@gminacisna.pl

Powiat: leski

Województwo: podkarpackie

Numer TERYT gminy Cisna: 1821022

Witryna: www.gminacisna.pl

Władze lokalne: Wójt Renata Szczepańskaugcisna@pro.onet.pl

Poznaj raporty: archiwalne zdjęcia lotnicze oraz zdjęcia satelitarne Cisnej

Raport archiwalnych zdjęć lotniczych gminy Cisna to narzędzie, które umożliwia sprawdzenie historii wybranej działki lub terenu w gminie Cisna na podstawie zdjęć lotniczych wykonanych w różnych latach.

Dzięki temu raportowi możesz odkryć, jak wyglądał obszar z Cisnej, który Cię interesuje, w przeszłości. Dowiedz się więcej o Raporcie lotniczym.

Raport zdjęć satelitarnych to usługa, dostarczająca obrazów obszaru Cisnej, zdobytych za pomocą nowoczesnych satelitów. Cyklicznie wykonywane, w krótkich odstępach czasu zdjęcia satelitarne pozwalają zaobserwować zmiany w zagospodarowaniu terenu.

Dowiedz się więcej o Raporcie satelitarnym.

lub wybierz działkę bezpośrednio na mapie

Wskaż na mapie Cisnej

Gmina Cisna w liczbach

Powierzchnia gminy Cisna*

287 km2

117 miejsce pod względem powierzchni

Liczba mieszkańców gminy Cisna*

1 771 mieszkańców

2469 miejsce pod względem liczby mieszkańców

Gęstość zaludnienia gminy Cisna*

6 mieszkańców na km2

2466 miejsce pod względem gęstości zaludnienia

*Źródło danych: GUS, 2020 r.

O projekcie Geoportal Cisna

Geoportal Cisna prezentuje dane zgromadzone w postaci interaktywnych map gminy Cisna, dzięki którym w szybki sposób i bez zbędnego przeszukiwania warstw, dotrzesz do interesujących Cię informacji dla wybranej działki w gminie Cisna.

Dostęp do danych Geoportalu Cisna

Jak powstał Geoportal gminy Cisna?

Geoportal Cisna powstał w oparciu o dane z rejestrów urzędowych, w tym gminnego rejestru geoportalu gminy Cisna, państwowego geoportalu krajowego oraz powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych. Celem projektu jest wykorzystanie różnorodnych danych pochodzących z wielu źródeł, aby w procesie ich analizowania utworzyć atrakcyjną mapę tematyczną z możliwością przełączania się pomiędzy kompozycjami, zachowując jednocześnie wybrane położenie na mapie gminy Cisna.

Geoportal Cisna umożliwia pozyskanie danych EGIB gminy Cisna oraz miejscowych planów zagospodarowania gminy Cisna, dzięki czemu możesz zdiagnozować teren bez konieczności składania wizyty w urzędzie.

Dane z rejestrów urzędowych gminy Cisna

Skąd pochodzą dane, które znajdziesz na mapie w Geoportalu Cisna?

Informacje na Geoportalu Cisna

Jakie informacje znajdziesz na Geoportalu Cisna?

Korzyści z Geoportalu Cisna

Do czego przydadzą Ci się informacje dostępne w Geoportalu Cisna?

 • Sprawdzisz wybrany teren i jego otoczenie na mapie Geoportalu Cisna.

  Korzystając z interaktywnej mapy na Geoportalu gminy Cisna łatwo sprawdzisz dowolne miejsce. Aby dostrzec szczegółowe dane na mapie, wystarczy że przybliżysz się w widoku do wybranego miejsca np. ulicy w Cisnej. W zależności od wybranej kompozycji mapy Cisnej zobaczysz m. in.: tereny zielone, budynki, cieki i zbiorniki wodne w gminie Cisna, ukształtowanie terenu, nazwy ulic i adresy budynków.

 • Sprawdzisz przebieg granic działki ewidencyjnej na mapie.

  Mapy Geoportalu Cisna oprócz ogólnych informacji, dostarczają również szczegółowe dane o działkach ewidencyjnych gminy Cisna. Dzięki dostępnym narzędziom wyszukiwarek w Geoportalu Cisnej możesz łatwo znaleźć działkę oraz sprawdzać przebieg granic na mapie Cisnej. Kliknięcie w działkę na mapie powoduje wyświetlenie szczegółowych informacji dotyczących działki, źródłem tych danych jest ewidencja gruntów gminy Cisna. Wybrana działka zostanie również automatycznie zwymiarowana , uzyskasz dokładne wymiary działki oraz jej powierzchnię. W ten sposób możesz sprawdzić dowolną działkę ewidencyjną w Geoportalu Cisna.

 • Poznasz potencjał solarny pod inwestycje w fotowoltaikę dla dowolnego terenu w Cisnej.

  Geoportal gminy Cisna posiada wbudowaną mapę pod nazwą: Atlas Solarny gminy Cisna. Na mapie solarnej przedstawiono nasłonecznienie terenu. Możesz dla dowolnego miejsca w Cisnej sprawdzić jakie jest nasłonecznienie terenu z uwzględnieniem cieni budynków, drzew i innych przeszkód terenowych. Na Mapie Atlas Solarny gminy Cisna przedstawiono również bardzo dokładnie lokalizacje drzew, budynki oraz cieki i zbiorniki wodne.

 • Poznasz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w Cisnej.

  W Geoportalu Cisna przedstawiamy informacje z rejestru MPZP gminy Cisna. Dowiesz się jakie zostały ostatnio uchwalone plany zagospodarowania w Cisnej. W zakładce dotyczącej MPZP gminy Cisna zobaczysz podstawowe statystyki dotyczące zagospodarowania przestrzeni gmina Cisna, jakie jest pokrycie miejscowymi planami obszaru gminy Cisna oraz ile planów uchwalono w poszczególnych latach.

 • Dowiesz się gdzie występują obszary ochrony przyrody w gminie Cisna.

  Przedstawiamy wykaz obszarów chronionych w granicach gminy Cisna. Sprawdzisz, czy na obszarze gminy Cisna są obszary chronione, takie jak m.in.: natura 2000, parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody. Dla każdej formy ochrony przyrody znajdującej się w granicach gminy Cisna podana jest powierzchnia terenu, na której jest ustanowiona.

 • Poznasz ostatnio wydane pozwolenia na budowę w gminie Cisna.

  Sprawdzisz na jakie zamierzenia budowlane zostały ostatnio wydane pozwolenia na budowę w Cisnej. W Geoportalu gminy Cisna udostępniamy na bieżąco statystyki dotyczące wydawanych pozwoleń na budowę, w tym: ilość wydanych pozwoleń na budowę w poszczególnych miesiącach, udział wniosków o pozwolenia na budowę i zgłoszeń dla poszczególnych rodzajów obiektów oraz wnioski o pozwolenia na budowę i zgłoszenia w Cisnej wg zamierzeń inwestycyjnych.

 • Sprawdzisz średnioroczny poziom zanieczyszczenia powietrza w gminie Cisna.

  W zakładce zanieczyszczenie powietrza, prezentujemy dane średnioroczne dot. zanieczyszczenia powietrza w gminie Cisna. Przedstawiamy zanieczyszczenie pyłami zawieszonymi drobnymi PM2,5 oraz PM10.

 • Informacje o sieciach uzbrojenia terenu w media w gminie Cisna.

  Dowiesz się o sieciach infrastruktury technicznej w gminie Cisna, jakie są dostępne: prąd, gaz, woda, kanalizacja. Jaki procent mieszkańców korzysta z poszczególnych sieci uzbrojenia terenu w gminie Cisna. Kto zarządza poszczególnymi sieciami uzbrojenia terenu w gminie Cisna.

 • Zabytki w gminie Cisna

  Przedstawiamy wykaz zabytków w gminie Cisna. Poznasz informacje o liczbie miejsc zabytkowych w gminie Cisna oraz najważniejsze informacje o nich. Przedstawiamy statystyki dotyczące rodzajów zabytków w gminie Cisna.

 • Informacje o wyborach w gminie Cisna

  Przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące wyborów w gminie Cisna. Prezentujemy listy kandydatów, miejsca lokali wyborczych w gminie Cisna i wiele istotnych informacji.

Geoportal Cisna dla mieszkańców

Geoportal Cisna jest dla:

 • Mieszkańców.

  Jeżeli posiadasz, kupujesz lub sprzedajesz nieruchomość, możesz potrzebować informacji o nieruchomości, w tym celu skorzystaj z danych Geoportalu Cisna. Na mapie Cisnej sprawdzisz bliskie i dalekie sąsiedztwo Twojego obecnego lub planowanego miejsca zamieszkania.

 • Przedsiębiorców.

  Przedsiębiorcy, inwestorzy niejednokrotnie podejmują decyzje bazując na zaufaniu do swoich współpracowników lub korzystają z porad firm zewnętrznych, na Geoportalu gminy Cisna mogą szybko zweryfikować podstawowe informacje dotyczące nieruchomości i zabezpieczyć się przed błędną decyzją.

 • Geodetów.

  Geodeci, oprócz pomiarów terenowych, również weryfikują, przetwarzają, tworzą urzędowe bazy danych dotyczące nieruchomości, w tym dane, w oparciu o które został zbudowany Geoportal Cisna. Korzystając z map Geoportalu gminy Cisna w swoich projektach mają lepszy pogląd na otoczenie.

 • Urbanistów i architektów.

  Urbaniści, architekci na wstępnych etapach realizacji swoich projektów sprawdzają ograniczenia formalno-prawne dotyczące obszaru opracowań oraz weryfikują cechy fizyczne terenu. W tym celu informacje dostępne na mapie Geoportalu gminy Cisna są dla nich bardzo przydatne.

 • Rzeczoznawców.

  Rzeczoznawca majątkowy wykonując projekt wyceny (tzw. operat szacunkowy) wykonuje pełny research nieruchomości z wszelkich dostępnych źródeł. Dane dostępne na Geoportalu gminy Cisna dostarczają wielu istotnych informacji, z których korzystają rzeczoznawcy przy sporządzaniu operatów szacunkowych.

 • Turystów.

  Mapy Geoportalu Cisna dostarczają bardzo cennych informacji, które umożliwiają lepsze rozpoznanie terenu. Ponadto możemy sprawdzić układ przestrzenny zabudowań, który chcemy zwiedzić.

Może cię zainteresować

Karta informacyjna przedsięwzięcia na budowę hali

Karta informacyjna przedsięwzięcia na budowę hali

Przejdź do wpisu